Muhugame2016

Pravidla v 1.2

Pravidla mohou být měněna až do začátku hry. Nová verze pravidel bude mít nové číslo. Opravy překlepů a chyb nemající významový vliv nebudou brány jako změna pravidel
 • Organizace hry je tzv. putovní. Jedna ze skupin, která úspěšně projde hrou, a umístí se na předních příčkách výsledkové listiny, získá právo (až povinnost) organizovat příští ročník hry.
 • O zábavu jde až na prvním místě!
 • Hry se účastní každý na vlastní nebezpečí.
 • Hry se účastní 2-4 členný smíšený tým.
 • Hry se smí zúčastnit pouze týmy splňující následující podmínky:
  • Přihlášení v daném termínu.
  • Uhrazení startovního poplatku a dalších nákladů dle objednávky v daném termínu.
  • Je jim potvrzena účast ze strany pořadatele (limit celkového počtu týmů).
 • Hry se smí účastnit hráči starší 18 let. Mladší osoba pouze s dospělým doprovodem. Děti do 10 let jdoucí s týmem jako doprovod nejsou počítány mezi členy týmu.
 • Start hry bude v 7:00 hod
 • Večer před hrou se bude konat prologová aktivita. Jejím cílem je získat heslo, jehož zasláním do systému Sova pro tým prolog končí. Zasláním hesla získá tým bonusovou minutu a další 1 minutu za každý tým, který zašle heslo později nebo úkol vůbec nesplní.
 • Cílem hry je projít na základě řešení hádanek, šifer a všemožných úkolů lineárně od startovní pozice přes všechna stanoviště hry až do posledního cílového. (krom bonusových)
 • Maximální vzdálenost mezi po sobě jdoucími stanovišti je 3km měřeno vzdušnou čarou.
 • Při postupu hrou je možno využít systém nápověd a zasílání řešení. Instrukce pro vyžádání nápověd a řešení obdrží týmy na startu (manuál obslužného systému hry SOVA).
 • Penalizace a Bonifikace: Za použití nápovědy k šifře je penalizace 50 min a při použití řešení dalších 40 min (dohromady tedy za nevyřešenou šifru na stanovišti 90 min). Za každé nenavštívené stanoviště včetně cíle je udělena penalizace 180 minut.
 • Zároveň je možno plněním doprovodných úkolů získávat naopak časové bonifikace. Časová bonifikace za splnění doplňkového úkolu je 45 minut, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 • Ve hře bude možnost získání speciálního hlavního bonusu v hodnotě 150 minut.
 • Kdykoliv během hry, před hrou i při řešení šifer a plnění úkolů může tým získat všelijaké materiály i informace, jež doporučujeme schraňovat a neopomíjet, mohou se hodit k plnění následujících úkolů či šifer.
 • Tým, který nedorazí do cíle do 20:30 hod, bude za každou započatou minutu nad tento čas penalizován extra 2 min. Tým, který nedorazí do cíle do 21:00 hod, nebude klasifikován. Zároveň obdrží po 21:00 hod sms s oznámením cílového stanoviště.
 • V případě, že se u stanoviště plnění doplňkového úkolu sejde více týmů a úkol není možné plnit současně, mohou nastat následující dvě situace:
  • Úkol na jeden pokus - plní týmy daný úkol v pořadí v jakém ke stanovišti dorazily.
  • Úkol, který je možno opakovat - plní libovolný jednotlivec/tým a vždy po nevydařeném pokusu se zařadí na konec fronty. Charakter úkolu bude přímo vyplývat již ze zadání, případně bude v zadání zmíněno a obvykle bude na stanovišti pořadatel, který bude stanoviště řídit. Je slušností prvního týmu snažit se na stanovišti nezdržovat, splnit nebo vzdát úkol co nejrychleji a zároveň slušností druhého týmu trpělivě vyčkat.
 • Řešením každé šifry je poloha dalšího stanoviště, pokud není explicitně uvedeno jinak.
 • Oficiální mapu hry obdrží týmy na startu a je důrazně doporučeno se podle ní orientovat a jiné mapy používat pouze jako doplňkové pro orientaci.
 • Spolu s obálkami označenými pečetí obdrží tým fotoarch pomocí nějž bude během trasy a vyhledávání symbolů otevírat příslušné obálky. Mezi nimi jsou i obálky diskvalifikační, které se otevřít nesmí a musí se v cíli odevzdat neporušené, jinak tým nebude hodnocen.
 • Tým je povinen během soutěže plnit pokyny pořadatele a komunikovat daným způsobem (obvykle prostřednictvím SMS, webinfa, telefonu).
 • K přesunům během hry je zakázáno používat jakýkoliv dopravní prostředek krom vlastního těla, pokud není pořadatelem výslovně povolena výjimka.
 • Během hry je zakázáno záměrně sledovat jiné týmy a jít v závěsu za nimi, stejně jako sdílení jakýchkoli herních informací mezi týmy.
 • Na konci hry musí tým odevzdat veškeré materiály sloužící k vyhodnocení soutěže. Tím je myšleno například během hry nepoužité materiály získané na startu soutěže nebo materiály sloužící k vyhodnocení doplňkových úkolů.
 • Hra pro tým končí zasláním cílového hesla do webinfa.
 • Vítězem se stává tým, jehož výsledný čas je nejmenší a který regulérně splnil všechna ostatní pravidla soutěže. Výsledným časem se rozumí následující součet:
  • Čas, za který tým prošel celou trasu od startu hry do cílového času. Za cílový čas bude považován čas, ve kterém týmu bude zaznamenán organizátory cílový kód.
  • + penalizace
  • – bonifikace
 • V šifrách se běžně používá anglická abeceda bez diakritiky (26 písmen) pokud není výslovně uvedeno jinak. Výjimkou je morseovka a polský kříž, jež obsahují písmeno "ch". Na použití abecedy obsahující "ch" (27 písmen) v ostatních případech bude upozorněno.
 • Hra se koná za každého počasí.
 • Během hry je zakázáno vstupovat na soukromé pozemky, pokud není výslovně povoleno pořadatelem.
 • Organizátoři si vyhrazují právo pravidla měnit či upravit i během hry v případě nutnosti.
 • Organizátoři jsou svině.

Povinná výbava

 • Telefon s přístupem na internet (ideálně alespoň dva operátory)
 • Uniforma pionýra (šátek, košile, kalhoty/sukně)
 • Cvičební úbor pro všechny členy týmu (ideálně bílá tílka, červené trenýrky/modré kalhotky a jarmilky)
 • Skobičák - jednoduchý prak (obvykle, ne nutně, z ohýbaného drátu) jímž se střílejí skobky (menší kousky drátu ohnuté do U)
 • FM přijímač se sluchátky
 • Pastelky
 • Zdroj světla

Doporučená výbava

 • Vhodná obuv, oblečení a strava pití na celodenní pobyt v terénu.
 • Skládací židlička nebo jiný předmět pro pohodlné sezení.
 • Základní šifrovací převodní tabulka od Chlýftýmu
 • Psací pomůcky (psací potřeby, tužka guma, pravítko, kružítko, zvýrazňovače, matematická kalkulačka, mřížkovaný sešit, lepidlo, nůžky, provázek, průhledná lepenka, fólie atp.).
 • Pauzák/fólie, Nůžky, Izolepa, Provázek, Kalkulačka, Lepidlo, atp.
 • Buzola, kompas, GPS
 • Oblečení pro každou situaci (pláštěnka, plavky).
 • Vybavení do noci/šera - baterka, čelovka, reflexní oblek či za šera dobře viditelné oblečení.
 • Energobanka pro dobíjení mobilních telefonů v terénu.
 • Lékárnička - základní vybavení k rychlému ošetření.